Tổng hợp tất cả các nhân vật trong Genshin Impact

Tổng hợp danh sách tất cả các nhân vật Genshin Impact từ trước đến nay.

I. Nhà lữ hành

Đây là nhân vật mà đầu game bạn lựa chọn, nam hoặc nữ.

nhà lữ hành

II. Nhân vật hệ Hỏa

1. Amber

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí chính: Cung
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện, thông qua nhiệm vụ chính tuyến

amber genshin impact

2. Bennett

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ, Hồi Máu
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện, nhận qua sự kiện

hình ảnh bennett genshin impact

3. Diluc

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: DPS Chính, DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

hình ảnh diluc genshin impact

4. Hu Tao

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: DPS Chính
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Hutao Genshin Impact - vị thủ lĩnh ở chốn Vãng Sinh Đường

5. Klee

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: DPS Chính, DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Klee Genshin Impact - Những yếu tố bí ẩn chưa được khám phá

6. Thoma

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: DPS Chính
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

hình ảnh thoma genshin impact

7. Xiangling

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Phần thưởng khi vượt qua Tầng 3 phòng III của Vực thẳm xoắn ốc, Cầu nguyện.

xiangling genshin impact

8. Xinyan

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: DPS Chính
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

hình ảnh xinyan genshin impact

9. Yanfei

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: DPS Chính
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

yanfei genshin impact

10. Yoimiya

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: DPS Chính
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

yoimiya genshin impact

III. Nhân vật hệ Thủy

1. Barbara

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Barbara Genshin Impact - cô nàng phó tế của Nhà thờ Favonius

2. Kamisato Ayato

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: DPS Chính, Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Cách Build Ayato Genshin Impact

3. Mona

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Pháp Khí
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Mona Genshin Impact - Thông tin, bộ kỹ năng và hướng dẫn cách build

4. Kokomi

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Pháp Khí
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

kokomi genshin impact

5. Tartaglia

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: DPS Chính
 • Sinh ra tại vùng đất: Snezhnaya
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Genshim Impact là tựa game hóa thân vào các nhân vật trong bộ phim anime

6. Xingqiu

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Đơn kiếm
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ, DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

xingqiu genshin impact

7. Yelan

 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: DPS Chính, DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

yelan genshin impact

8. Candace

 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

candace genshin impact

III. Nhân vật hệ Lôi

1. Beidou

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Trọng Kiếm
 • Vai trò chính: DPS Chính, DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

beidou

2. Fischl

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: DPS Chính, Hỗ Trợ, DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

fischl genshin impact

3. Keqing

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng:  Kiếm đơn
 • Vai trò chính: DPS Chính, DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

keqing genshin impact

4. Kujou Sara

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

5. Lisa

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện, thông qua nhiệm vụ chính tuyến

Hướng dẫn cách chơi Lisa Genshin Impact

6. Raiden Shogun

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Giới thiệu về Raiden Shogun

7. Razor

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Trọng Kiếm
 • Vai trò chính: DPS Chính
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

razor genshin impact

8. Yae Miko

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

yae miko genshin impact

9. Kuki Shinobu

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Cách Build Kuki Shinobu Genshin Impact | Phó Bang Arataki

10. Dori

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

dori genshin impact

11. Cyno

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Main DPS
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

IV. Nhân vật hệ Băng

1. Aloy

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật aloy

2. Chongyun

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

hình ảnh chongyun genshin impact

3. Diona

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

hình ảnh diona genshin impact

4. Eula

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: DPS Chính
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Eula Genshin Impact - Những thông số, nhóm kỹ năng và hướng dẫn chi tiết

5. Ganyu

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: DPS Chính, DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Ganyu Genshin Impact - Thông tin chi tiết, bộ kỹ năng và hướng dẫn lựa chọn

6. Kaeya

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện, thông qua nhiệm vụ chính tuyến

hình ảnh Kaeya genshin impact

Nhân vật Kaeya

7. Kamisato Ayaka

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: DPS Chính, DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Ayaka Genshin Impact - Những điều cần biết, bộ chiêu thức và hướng dẫn build

8. Qiqi

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Qiqi Genshin Impact - Nữ cương thi cá tính ở học viện Bubu

9. Rosaria

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: DPS Chính
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

hình ảnh Rosaria genshin impact

10. Shenhe

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: DPS Chính
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

hình ảnh shenhe genshin impact

11. Layla

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

hình ảnh layla genshin impact

V. Nhân vật hệ Phong

1. Jean

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

jean genshin impact

2. Kaedehara Kazuha

 • Giới tính: Nam
 • Số sao:  5
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm Đơn
 • Vai trò chính: DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma

Cách sở hữu: Cầu nguyện

Các trang bị của nhân vật 

3. Sayu

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

sayu genshin impact

4. Sucrose

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Sucrose Genshin Impact – Nữ hỗ trợ siêu khủng trong xứ Sumeru

5. Venti

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

6. Xiao

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: DPS Chính, DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Tìm hiểu về Xiao Genshin Impact và bộ kỹ năng đẳng cấp

7. Shikanoin Heizou

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ, DPS Chính
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

8. Faruzan

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

faruzan genshin impact

9. Kẻ Lang Thang

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Main DPS
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

wanderer genshin impact

VI. Nhân vật hệ Nham

1. Albedo

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: DPS Phụ, Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Albedo Genshin Impact - những thông tin, bộ kỹ năng, hướng dẫn build

2. Arataki Itto

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: DPS Chính, DPS Phụ
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Arataki Itto Genshin Impact

3. Gorou

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

hình ảnh gorou genshin impact

4. Ningguang

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: DPS Chính
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

hình ảnh ningguang genshin impact

5. Noelle

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện, thông qua nhiệm vụ chính tuyến

6. Yun Jin

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Hỗ Tợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

hình ảnh yun jin genshin impact

7.Zhongli

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: DPS Phụ,
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Zhongli Genshin Impact - Thông tin, bộ kỹ năng và hướng dẫn build

VI. Nhân vật hệ Thảo

1. Tighnari

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thảo
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: DPS Phụ,
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

tighnari genshin impact

2. Collei

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Thảo
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính:
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

collei genshin impact

3. Nahida

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thảo
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ,
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

nahida

4. Yaoyao

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Thảo
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

yaoyao

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *