Lưu trữ Danh mục: Genshin Impact

Tổng hợp tất cả các nhân vật trong Genshin Impact

Tổng hợp danh sách tất cả các nhân vật Genshin Impact từ trước đến nay.

Cách Build Venti Genshin Impact | Phong Thần Mondstadt

Venti là nhân vật hệ Phong 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Heizou Genshin Impact | Thám Tử Tại Inazuma

Heizou là nhân vật hệ Phong 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Sayu Genshin Impact | Ninja Đặc Biệt Tại Inazuma

Sayu là nhân vật hệ Phong 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Jean Genshin Impact | Đội Trưởng Kỵ Sĩ Tây Phong

Jean là nhân vật hệ Phong 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Faruzan Genshin Impact | Học Giả Bất Lão Sumeru

Faruzan là nhân vật hệ Phong 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Wanderer Genshin Impact | Đứa Con Của Lôi Thần

Wanderer là nhân vật hệ Phong 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Nahida Genshin Impact | 5 Sao Hệ Thảo Mạnh Nhất

Nahida là nhân vật hệ Thảo 5 sao trong Genshin Impact ra mắt trong phiên

Cách Build Yelan Genshin Impact | Mật Thám Thần Bí Liyue

Yelan là nhân vật hệ Thuỷ 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Kokomi Genshin impact | Thủ Lĩnh Đảo Watatsumi

Kokomi là nhân vật hệ Thuỷ 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build