Lưu trữ Danh mục: Genshin Impact

Cách Build Ningguang Genshin Impact | Thất Tinh Giàu Nhất Liyue

Ningguang là nhân vật hệ Nham 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Gorou Genshin Impact | Đại Tướng Quân Watatsumi

Gorou là nhân vật hệ Nham 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Arataki Itto Genshin Impact | Tộc Xích Quỷ Inazuma

Arataki Itto là nhân vật hệ Nham 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách

Cách Build Razor Genshin Impact | Sói Xám Mondstadt

Razor là nhân vật hệ Lôi 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Kuki Shinobu Genshin Impact | Phó Bang Arataki

Kuki Shinobu là nhân vật hệ Lôi 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách

Cách Build Kujou Sara Genshin Impact | Phó Tướng Inazuma

Kujou Sara là nhân vật hệ Lôi 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách

Cách Build Keqing Genshin Impact | Biệt Danh Mèo Điện Liyue

Keqing là nhân vật hệ Lôi 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Fischl Genshin Impact | Công Chúa Định Tội

Fischl là nhân vật hệ Lôi 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Dori Genshin Impact | Thương Gia Sumeru

Dori là nhân vật hệ Lôi 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Cyno Genshin Impact | Sói Sa Mạc Sumeru

Cyno là nhân vật hệ Lôi 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build