Lưu trữ Danh mục: Genshin Impact

Cách Build Dehya Genshin impact | Lính Đánh Thuê Sumeru

Dehya là nhân vật hệ Hoả 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Xiangling Genshin Impact | Thần Thương Teyvat

Xiangling là nhân vật hệ Hoả 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Shenhe Genshin Impact | Đệ Tử Của Tiên Nhân

Shenhe là nhân vật hệ Băng 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Rosaria Genshin Impact | Bông Hồng Băng Mondstadt

Rosaria là nhân vật hệ Băng 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Kaeya Genshin Impact | Đội Trưởng Kỵ Binh Mondstadt

Kaeya là nhân vật hệ Băng 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Diona Genshin Impact | Nhân Vật Hỗ Trợ Đa Năng

Diona là nhân vật hệ Băng 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Chongyun Genshin Impact | Kiếm Sĩ Trừ Tà Liyue

Chongyun là nhân vật hệ Băng 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Layla Genshin Impact | Sở Hữu Khiên Băng Mạnh Nhất

Layla là nhân vật hệ Băng 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Yun Jin Genshin Impact | Hỗ Trợ Vật Lý Siêu Mạnh

Yun Jin là nhân vật hệ Nham 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách

Cách Build Noelle Genshin Impact | Hầu Gái Đội Kỹ Sĩ Tây Phong

Noelle là nhân vật hệ Nham 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build