Lưu trữ Danh mục: Genshin Impact

Cách Build Nilou Genshin Impact | Vũ Công Sumeru

Nilou là nhân vật hệ Thuỷ 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Ayato Genshin Impact | Gia Chủ Nhà Kamisato

Ayato là nhân vật hệ Thuỷ 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Candace Genshin Impact | Nữ Chiến Binh Sa Mạc

Candace là nhân vật hệ Thuỷ 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Xingqiu Genshin Impact | Thiên Tài Phái Cổ Hoa

Xingqiu là nhân vật hệ Thuỷ 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Yoimiya Genshin Impact | Nữ Hoàng Lễ Hội Mùa Hè

Yoimiya là nhân vật hệ Hoả 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Yanfei Genshin Impact | Nữ Luật Sư Liyue

Yanfei là nhân vật hệ Hoả 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Xinyan Genshin Impact | Nghệ Sĩ Rock&Roll Liyue

Xinyan là nhân vật hệ Hoả 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Thoma Genshin Impact | Thổ Địa Inazuma

Thoma là nhân vật hệ Hoả 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Bennett Genshin Impact | Hoả Thần Không Ngai

Bennett là nhân vật hệ Hoả 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build

Cách Build Diluc Genshin Impac | Anh Hùng Bóng Đêm Mondstadt

Diluc là nhân vật hệ Hoả 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách build