Lời nói dối của ba mẹ vì con

admin 01/04/2018 Comments Off

Sự chân thành luôn là gốc rễ của mọi mối quan hệ, nhưng nếu cuộc sống vẫn luôn tồn tại những lời nói dối thì sao? Mối quan hệ ấy có vì thế mà tan vỡ không?

Comments are closed.