CHÚNG TA đều SẼ NÓI DỐI

Đồng Diệu Tường Anh 01/04/2017 Comments Off

Chúng ta ai cũng sẽ có lúc phải nói dối. Nói dối để người xung quanh được an lòng, hạnh phúc. Vậy, đâu phải lời nói dối nào cũng là xấu, là đáng lên án. 

Comments are closed.