video »

Video cảnh báo: Xin đừng lơ là con dù chỉ vài giây

Video cảnh báo: Xin đừng lơ là con dù chỉ vài giây

thao.duong May 26, 2015 Comments Off

Dưới đây là video cảnh báo các bậc phụ huynh, chỉ cần một vài giây rời mắt khỏi con mình đã đủ khiến trẻ rời khỏi vòng tay cha mẹ mãi mãi. Đoạn clip

Read More »