vẽ tranh »

VẼ TRANH EM ĐỌC SÁCH

VẼ TRANH EM ĐỌC SÁCH

Đồng Diệu Tường Anh November 16, 2017 Comments Off

Read More »
Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 120 – Vẽ bức tranh “Đôi bạn đi học”

Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 120 – Vẽ bức tranh “Đôi bạn đi học”

Chúc Nguyễn December 3, 2014 Comments Off

Read More »
Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 119 – Vẽ tranh “bé và bầu trời”

Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 119 – Vẽ tranh “bé và bầu trời”

Chúc Nguyễn November 25, 2014 Comments Off

Read More »
Những bức tranh phấn đẹp mắt trong các lớp học tại Nhật Bản

Những bức tranh phấn đẹp mắt trong các lớp học tại Nhật Bản

Chúc Nguyễn November 25, 2014 Comments Off

Sau giờ học chính là khoảng thời gian để các họa sĩ không chuyên này thể hiện tài năng vẽ tranh “siêu đỉnh”. Tại Nhật, có nhiều thứ để bạn có thể làm hơn

Read More »
Thi tài cùng họa sĩ đốm số 117 – Vẽ tranh các bạn đang chơi kéo co

Thi tài cùng họa sĩ đốm số 117 – Vẽ tranh các bạn đang chơi kéo co

Chúc Nguyễn November 11, 2014 Comments Off

Read More »
Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 116 – Vẽ tranh các bạn chơi bị mắt bắt dê

Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 116 – Vẽ tranh các bạn chơi bị mắt bắt dê

Chúc Nguyễn November 4, 2014 1

Read More »
Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 115 – Vẽ bức tranh Em vào bếp

Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 115 – Vẽ bức tranh Em vào bếp

Chúc Nguyễn October 30, 2014 Comments Off

Read More »
Thi tài cùng họa sĩ Đốm – Vẽ bức tranh tặng bà

Thi tài cùng họa sĩ Đốm – Vẽ bức tranh tặng bà

Chúc Nguyễn October 22, 2014 Comments Off

Read More »
Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 113 – Vẽ bức tranh về đồ vật em yêu quý nhất

Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 113 – Vẽ bức tranh về đồ vật em yêu quý nhất

Chúc Nguyễn October 14, 2014 Comments Off

Read More »
Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 112 – Vẽ tranh các bạn chơi nhảy lò cò

Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 112 – Vẽ tranh các bạn chơi nhảy lò cò

Chúc Nguyễn October 7, 2014 Comments Off

Read More »