uống sữa »

Có nên cho con uống sữa phát triển chiều cao?

Có nên cho con uống sữa phát triển chiều cao?

Chúc Nguyễn October 13, 2014 Comments Off

Con tôi 2 tuổi nhưng chiều cao chỉ có 84 cm, thấp hơn cả bé nhỏ tháng hơn, cân nặng 17 kg. Bé đang uống sữa tươi tiệt trùng. Sáng, chiều 2 hộp còn

Read More »