tôm bơm hoạt chất »

Cách nhận biết tôm bơm tạp chất

Cách nhận biết tôm bơm tạp chất

Chúc Nguyễn January 21, 2015 Comments Off

Thủy sản nói chung và tôm nói riêng khi bị bơm tạp chất (đặc biệt tạp chất dạng lỏng) là môi trường phù hợp cho nhiều loại vi khuẩn phát triển. Nếu ăn phải

Read More »