tình mẫu tử »

Giây phút nghẹn ngào mẹ từ biệt con trước khi qua đời

Giây phút nghẹn ngào mẹ từ biệt con trước khi qua đời

Lan Anh March 10, 2015 Comments Off

Sau 7 tháng đấu tranh với tử thần để giữ sự sống cho thai nhi, người mẹ trẻ cuối cùng cũng đã được bế con trên tay trước khi lìa đời. Đây là câu

Read More »