Tiết canh »

Ăn tiết canh bị giun xoắn đóng tổ trong não

Ăn tiết canh bị giun xoắn đóng tổ trong não

Chúc Nguyễn July 11, 2014 Comments Off

Ăn tiết canh, thịt lợn chưa nấu chín bị giun xoắn làm ổ trong não, nếu không phát hiện kịp thời có thể sẽ tử vong. Bác sỹ Nguyễn Trung Cấp, Phó khoa Cấp

Read More »