thiếu iốt »

Mẹ bầu thiếu iốt, con sẽ học dốt toán

Mẹ bầu thiếu iốt, con sẽ học dốt toán

Chúc Nguyễn September 24, 2014 Comments Off

Kỹ năng số học của một người được quyết định từ trong bụng mẹ. Nếu mẹ có nồng độ hormone thyroxine bằng một nửa thông thường, đứa trẻ sinh ra có nguy cơ kém

Read More »