thiên tài »

Chinh phục thiên tài tập 17 phần 1

Chúc Nguyễn August 12, 2020 Comments Off

Read More »
Chinh phục thiên tài tập 18 phần 1

Chinh phục thiên tài tập 18 phần 1

Chúc Nguyễn August 12, 2020 Comments Off

Read More »
Khác cha mẹ Việt, người Do Thái giấu con dù đó là thiên tài?

Khác cha mẹ Việt, người Do Thái giấu con dù đó là thiên tài?

Đồng Diệu Tường Anh January 22, 2018 Comments Off

Từ nhỏ người Do Thái đã dạy con rèn luyện tính độc lập, tự suy nghĩ, không ngừng học hỏi, để chuẩn bị cho sự phát triển tương lai sau này. Chuyện giấu con

Read More »
Chinh phục thiên tài tập 22 phần 2

Chinh phục thiên tài tập 22 phần 2

Chúc Nguyễn April 7, 2014 Comments Off

Read More »
Chinh phục thiên tài tập 22 phần 1

Chinh phục thiên tài tập 22 phần 1

Chúc Nguyễn April 7, 2014 Comments Off

Read More »
Chinh phục thiên tài tập 21 phần 2

Chinh phục thiên tài tập 21 phần 2

Chúc Nguyễn April 6, 2014 Comments Off

Read More »
Chinh phục thiên tài tập 21 phần 1

Chinh phục thiên tài tập 21 phần 1

Chúc Nguyễn April 6, 2014 Comments Off

Read More »
Chinh phục thiên tài tập 20 phần 2

Chinh phục thiên tài tập 20 phần 2

Chúc Nguyễn April 5, 2014 Comments Off

Read More »
Chinh phục thiên tài tập 20 phần 1

Chinh phục thiên tài tập 20 phần 1

Chúc Nguyễn April 5, 2014 Comments Off

Read More »
Chinh phục thiên tài tập 19 phần 2

Chinh phục thiên tài tập 19 phần 2

Chúc Nguyễn April 4, 2014 Comments Off

Read More »