tháng 8 »

LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn August 18, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 18/08 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 20 7:25:00 Music 4 Kids Số 82 7:45:00 Em yêu biển đảo quê

Read More »
LỊCH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 17 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 17 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn August 17, 2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 17/08 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 19 7:25:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 5 7:45:00 Happy birthday

Read More »
LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 16 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 16 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn August 16, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 16/08 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 18 7:25:00 Kids&Family new Số 49 7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2

Read More »
LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 15 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 15 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn August 15, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 15/08 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 17 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 43 7:45:00 Happy birthday Số 100

Read More »
LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 5 ngày 14 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 5 ngày 14 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn August 14, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 16 7:25:00 Nhí tài năng Số 19 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 37 8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia

Read More »
LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 4 ngày 13 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 4 ngày 13 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn August 13, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 15 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 43 7:45:00 Happy birthday Số 100 8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình

Read More »
LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 12 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 12 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn August 12, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 14 7:25:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 4 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 36 8:00:00 Tình yêu của

Read More »
LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 11 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 11 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn August 11, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 11/08 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 13 7:25:00 Music 4 Kids Số 81 7:45:00 Em yêu biển đảo quê

Read More »
LỊCH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 10 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 10 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn August 10, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 12 7:25:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 4 7:45:00 Happy birthday Số 99 7:50:00 Nhìn hình đoán chữ Số

Read More »
LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 09 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 09 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn August 9, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 11 7:25:00 Kids&Family new Số 48 7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2 8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình

Read More »