tháng 8 »

Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 19 tháng 8

Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 19 tháng 8

thao.duong August 18, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 11 6:30:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 20 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 17 7:00:00

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 18 tháng 8

Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 18 tháng 8

thao.duong August 17, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 10 6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 19 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 16 7:00:00 PHH

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 16 tháng 8

Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 16 tháng 8

thao.duong August 15, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 8 6:30:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 19 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 14 7:00:00

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 14 tháng 8

Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 14 tháng 8

thao.duong August 13, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 6 6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 18 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 12 7:00:00 PHH

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 13 tháng 8

Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 13 tháng 8

thao.duong August 12, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 5 6:30:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 89 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 11 7:00:00

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 12 tháng 8

Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 12 tháng 8

thao.duong August 11, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 4 6:30:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 18 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 10 7:00:00

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 11 tháng 8

Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 11 tháng 8

thao.duong August 10, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 3 6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 18 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 9 7:00:00 PHH

Read More »
LỊCH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 31 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 31 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn August 30, 2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 31/08 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 33 7:25:00 Nhí tài năng Số 22 7:45:00 Happy birthday Số 102 7:50:00

Read More »
LỊCH PHÁT SÓNG thứ 7 ngày 30 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG thứ 7 ngày 30 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn August 29, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 32 7:25:00 Music 4 Kids Số 84 7:45:00 Khám phá Số 39 8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của

Read More »
LỊCH PHÁT SÓNG thứ 6 ngày 29 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG thứ 6 ngày 29 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn August 28, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 29/08 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 31 7:25:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 7 7:45:00 Music 4

Read More »