tháng 11 »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 ngày 13 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn September 9, 2020 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 ngày 13 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:28:00        Tập thể dục buổi sáng 6:36:20       

Read More »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 12 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn September 9, 2020 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 12 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:27:00        Tập thể dục buổi sáng 6:35:20       

Read More »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn September 9, 2020 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:27:00        Tập thể dục buổi sáng 6:35:20       

Read More »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn September 9, 2020 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:27:00        Tập thể dục buổi sáng 6:35:20       

Read More »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 09 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn September 9, 2020 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 09 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:27:00        Tập thể dục buổi sáng 6:35:20       

Read More »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 08 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn September 9, 2020 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 08 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:27:00        Tập thể dục buổi sáng 6:35:20       

Read More »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 ngày 07 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn September 9, 2020 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 ngày 07 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:27:00        Tập thể dục buổi sáng 6:35:20       

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 30 tháng 11

Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 30 tháng 11

thao.duong November 29, 2015 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 8 7:00:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 12 7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 58

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 29 tháng 11

Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 29 tháng 11

thao.duong November 28, 2015 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 7 7:00:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 11 7:20:00 Ảo thuật Số 61 7:30:00 Happy birthday

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 7 ngày 28 tháng 11

Lịch phát sóng Thứ 7 ngày 28 tháng 11

thao.duong November 27, 2015 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 6 7:00:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 10 7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 28 7:45:00

Read More »