tăng học phí »

Trường tăng học phí, phụ huynh ‘đau ví’ hay đành ‘ráng… vì con’

Trường tăng học phí, phụ huynh ‘đau ví’ hay đành ‘ráng… vì con’

Đồng Diệu Tường Anh September 25, 2017 Comments Off

Sau khi nhận được thông báo lộ trình tăng học phí năm học tới và những năm sau từ trường phổ thông liên cấp Vinschool, phụ huynh của trường đã phản ứng. Tâm sự

Read More »