sư thầy »

Vụ chùa Bồ Đề: ‘Sao sư thầy vội ‘phủi’ tôi đi như thế?!’

Vụ chùa Bồ Đề: ‘Sao sư thầy vội ‘phủi’ tôi đi như thế?!’

Chúc Nguyễn August 4, 2014 Comments Off

Trong phòng tạm giam, Trang òa khóc: “Sao sư trụ trì vội vàng “phủi” tôi đi như thế? Tôi đi tù, 3 đứa con tôi đều đang ở trong tay sư thầy, 1 đứa

Read More »