smartphone »

Giao con cho… smartphone chẳng khác nào giao linh hồn cho quỷ dữ

Giao con cho… smartphone chẳng khác nào giao linh hồn cho quỷ dữ

Đồng Diệu Tường Anh October 30, 2017 Comments Off

Nhiều đứa trẻ có thể chưa biết đi, chưa biết cất tiếng bi bô, nhưng đã sử dụng smartphone hết sức thành thạo. Nhưng ẩn sau đó là nguy cơ ít ai ngờ. Cậu

Read More »