sách giáo khoa »

6 ‘sự thật’ sai lầm trong sách giáo khoa phổ thông

6 ‘sự thật’ sai lầm trong sách giáo khoa phổ thông

Nguyen Ngoc Anh March 30, 2016 Comments Off

Số giác quan thực sự, từ tính của cà chua và những màu cơ bản là những kiến thức khoa học mà chúng ta thường hiểu nhầm hoặc chưa được dạy đúng ở trường.

Read More »