phương pháp mổ cận Lasik »

Yêu con hơn mỗi ngày: Phương pháp mổ cận Lasik

Yêu con hơn mỗi ngày: Phương pháp mổ cận Lasik

Chúc Nguyễn December 31, 2014 Comments Off

Phương pháp Lasik hiện khá phổ biến trong việc chữa cận thị vì an toàn, mang lại hiệu quả tốt và thời gian hồi phục nhanh. Lasik là phương pháp tạo hình giác mạc

Read More »