phát triển trí tuệ »

Vì sao thế số 11 I Why so ep 11 I Phát triển trí tuệ cho Bé

Vì sao thế số 11 I Why so ep 11 I Phát triển trí tuệ cho Bé

Đồng Diệu Tường Anh June 28, 2017 Comments Off

Read More »
Kể chuyện danh nhân thế giới số 10 | Phát triển trí tuệ cho Bé

Kể chuyện danh nhân thế giới số 10 | Phát triển trí tuệ cho Bé

Đồng Diệu Tường Anh April 13, 2017 Comments Off

Read More »
Kể chuyện danh nhân thế giới số 09 | Phát triển trí tuệ cho Bé

Kể chuyện danh nhân thế giới số 09 | Phát triển trí tuệ cho Bé

Đồng Diệu Tường Anh April 10, 2017 Comments Off

Read More »
Kể chuyện danh nhân thế giới số 01| Phát triển trí tuệ cho Bé

Kể chuyện danh nhân thế giới số 01| Phát triển trí tuệ cho Bé

Đồng Diệu Tường Anh March 9, 2017 Comments Off

Read More »
FUNNY CLASS ep. 03 | Trò Chơi Trí Tuệ Cho Bé I Fun way to learn numbers

FUNNY CLASS ep. 03 | Trò Chơi Trí Tuệ Cho Bé I Fun way to learn numbers

Đồng Diệu Tường Anh February 24, 2017 Comments Off

Read More »
10 cách giúp tăng IQ cho con trẻ

10 cách giúp tăng IQ cho con trẻ

Chúc Nguyễn June 10, 2014 Comments Off

Trí thông minh là món quà di truyền hay có thể được nuôi dưỡng và phát triển trong môi trường đúng đắn? Rõ ràng trí thông minh có chịu tác động từ yếu tố

Read More »