nốt ruồi »

Má lúm đồng tiền, nốt ruồi trước ngực, nốt ruồi sau gáy – ai có 3 đặc điểm trên thì nên giữ

Má lúm đồng tiền, nốt ruồi trước ngực, nốt ruồi sau gáy – ai có 3 đặc điểm trên thì nên giữ

Đồng Diệu Tường Anh March 1, 2017 Comments Off

Nếu nhìn thấy người có 3 ký hiệu này trên thân, thì cho dù đó là thân nhân hay bạn bè, có lẽ họ cũng từng là người thân yêu của bạn trong tiền

Read More »