nông nghiệp hữu cơ »

‘Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là tiến tới nền sản xuất văn minh nhất’

‘Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là tiến tới nền sản xuất văn minh nhất’

Đồng Diệu Tường Anh December 19, 2017 Comments Off

Đó là chia sẻ của bà Thái Hương – Chủ tịch Tập đoàn TH tại Diễn đàn quốc tế về nông nghiệp hữu cơ sáng 16/12. Trong phần phát biểu của mình, bà cũng

Read More »