nói dối »

Lời nói dối của ba mẹ vì con

Lời nói dối của ba mẹ vì con

Đồng Diệu Tường Anh April 1, 2018 Comments Off

Sự chân thành luôn là gốc rễ của mọi mối quan hệ, nhưng nếu cuộc sống vẫn luôn tồn tại những lời nói dối thì sao? Mối quan hệ ấy có vì thế mà

Read More »
CHÚNG TA đều SẼ NÓI DỐI

CHÚNG TA đều SẼ NÓI DỐI

Đồng Diệu Tường Anh April 1, 2017 Comments Off

Chúng ta ai cũng sẽ có lúc phải nói dối. Nói dối để người xung quanh được an lòng, hạnh phúc. Vậy, đâu phải lời nói dối nào cũng là xấu, là đáng lên

Read More »