nhớ lâu »

Phương pháp để trở thành học sinh siêu đẳng

Phương pháp để trở thành học sinh siêu đẳng

Chúc Nguyễn September 29, 2014 Comments Off

Học giỏi một phần dựa vào trí thông minh và cũng nhờ vào việc bạn tìm ra phương pháp, cách thức học. Mấu chốt của việc học giỏi nằm ở niềm tin và ý

Read More »