nhật ký »

Nhật ký cho con ăn dặm tự chỉ huy đầy tự hào của một bố Việt

Nhật ký cho con ăn dặm tự chỉ huy đầy tự hào của một bố Việt

Chúc Nguyễn November 4, 2014 Comments Off

Khi thấy mẹ cho con ăn dặm tự bốc thức ăn cho vào mồm, cảm giác đầu tiên là bị bủa vây bởi hàng trăm nỗi sợ. Nhìn con ăn mà sốt hết cả

Read More »
Quá đáng yêu với bộ tranh “Nhật ký của mẹ”

Quá đáng yêu với bộ tranh “Nhật ký của mẹ”

Chúc Nguyễn August 26, 2014 Comments Off

“Tiêu rồi…” là câu đầu tiên mẹ thốt lên khi biết tin mình… có bầu. Và kể từ đó có không biết bao thay đổi đã diễn ra được người mẹ trẻ tâm sự

Read More »
Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 32 – Phần 2

Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 32 – Phần 2

Chúc Nguyễn December 2, 2013 Comments Off

Read More »
Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 32 – Phần 1

Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 32 – Phần 1

Chúc Nguyễn December 2, 2013 Comments Off

Read More »
Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 31 – Phần 2

Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 31 – Phần 2

Chúc Nguyễn December 2, 2013 Comments Off

Read More »
Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 31 – Phần 1

Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 31 – Phần 1

Chúc Nguyễn December 2, 2013 Comments Off

Read More »
Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 30 – Phần 2

Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 30 – Phần 2

Chúc Nguyễn November 29, 2013 Comments Off

Read More »
Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 30 – Phần 1

Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 30 – Phần 1

Chúc Nguyễn November 29, 2013 Comments Off

Read More »
Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 29 – Phần 2

Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 29 – Phần 2

Chúc Nguyễn November 29, 2013 Comments Off

Read More »
Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 29 – Phần 1

Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 29 – Phần 1

Chúc Nguyễn November 29, 2013 Comments Off

Read More »