người Nhật »

Chọn dạy con theo cách của người Nhật, Mỹ hay Do Thái?

Chọn dạy con theo cách của người Nhật, Mỹ hay Do Thái?

Chúc Nguyễn October 16, 2014 Comments Off

Người Nhật vỗ về yêu thương con nhưng rất cứng rắn khi dạy dỗ chúng; người Do Thái thì quan niệm trời sinh ai cũng đều có tài năng nên giáo dục con từ

Read More »