ngón tay »

891 ngày đêm của chiến sĩ sống sót sau vụ rơi trực thăng ở Hòa Lạc: ‘Bố ơi, bao giờ ngón tay bố mọc ra?’

891 ngày đêm của chiến sĩ sống sót sau vụ rơi trực thăng ở Hòa Lạc: ‘Bố ơi, bao giờ ngón tay bố mọc ra?’

Đồng Diệu Tường Anh December 20, 2016 Comments Off

Thượng úy Đinh Văn Dương, người duy nhất sống sót trong vụ trực thăng rơi tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội mới được xuất viện khỏi Viện bỏng quốc gia Lê Hữu

Read More »
Ảo thuật cùng J số 6 – Tiết mục Cắt đứt ngón tay

Ảo thuật cùng J số 6 – Tiết mục Cắt đứt ngón tay

Chúc Nguyễn November 9, 2014 Comments Off

Read More »