Ngọc Huyền »

Danh hài Chí Trung: 30 cái Tết đều vào bếp cùng vợ

Danh hài Chí Trung: 30 cái Tết đều vào bếp cùng vợ

thao.duong January 29, 2016 Comments Off

Với Chí Trung, điều quan trọng nhất của nghĩa vợ chồng không đơn giản chỉ ở việc tình yêu đi qua cái dạ dày mà còn nằm ở những nghĩa cử nhỏ bé, những

Read More »