ngày tết »

Học cách dạy con về ngày Tết truyền thống từ mẹ Nhật

Học cách dạy con về ngày Tết truyền thống từ mẹ Nhật

Lan Anh August 12, 2020 Comments Off

Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ Nhật đã rất chú trọng việc dạy con tự lập và các bài học đạo đức, trong đó, việc học về các giá trị truyền thống qua các

Read More »
Ngại gì không nói – Số 84 – Những điều thú vị ngày Tết

Ngại gì không nói – Số 84 – Những điều thú vị ngày Tết

Đồng Diệu Tường Anh February 22, 2018 Comments Off

Read More »
Ngại Gì Không Nói – Số 35 – Lì xì ngày Tết

Ngại Gì Không Nói – Số 35 – Lì xì ngày Tết

Đồng Diệu Tường Anh January 29, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại Gì Không Nói – Số 34 – Ngày Tết của trẻ

Ngại Gì Không Nói – Số 34 – Ngày Tết của trẻ

Đồng Diệu Tường Anh January 27, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại Gì Không Nói – Số 31 – Trẻ trải nghiệm món ăn ngày Tết của các nước

Ngại Gì Không Nói – Số 31 – Trẻ trải nghiệm món ăn ngày Tết của các nước

Đồng Diệu Tường Anh January 3, 2017 Comments Off

Read More »
Ngày Tết của Bo tập 7

Ngày Tết của Bo tập 7

Chúc Nguyễn February 22, 2015 Comments Off

Read More »
Ngày Tết của Bo tập 6

Ngày Tết của Bo tập 6

Chúc Nguyễn February 21, 2015 Comments Off

Read More »
Ngày Tết của Bo tập 5

Ngày Tết của Bo tập 5

Chúc Nguyễn February 20, 2015 Comments Off

Read More »
Ngày Tết của Bo tập 4

Ngày Tết của Bo tập 4

Chúc Nguyễn February 18, 2015 Comments Off

Read More »
Dạy bé về ngày Tết từ những điều giản dị

Dạy bé về ngày Tết từ những điều giản dị

Lan Anh February 17, 2015 Comments Off

Hãy đưa con đi sắm Tết và hướng dẫn nguyên liệu để nấu những món ăn truyền thống. Được ngửi, sờ, chạm, thử, chọn các thứ là những điều rất thú vị với các

Read More »