ngày mất của bác »

Lớp Một, học khó thế sao?

Lớp Một, học khó thế sao?

Chúc Nguyễn September 2, 2014 Comments Off

Minh vào lớp một được gần một tháng, bố mẹ cũng thấy yên tâm vì con viết ngày càng tiến bộ. Toán học cũng rất nhanh. Vào lớp một 1 tháng, con lại tăng

Read More »