ngày lễ 2/9 »

Cảm xúc ngày Tết Độc lập

Cảm xúc ngày Tết Độc lập

Chúc Nguyễn August 31, 2014 Comments Off

Những ngày này 69 năm về trước, cuộc cách mạng mùa thu đã thành công toàn diện. Và ngày 2-9-1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh

Read More »