ngày khai giảng »

Hơn 15 triệu học sinh phổ thông bước vào năm học mới

Hơn 15 triệu học sinh phổ thông bước vào năm học mới

Chúc Nguyễn September 5, 2014 Comments Off

Sáng 5/9, hơn 20 triệu học sinh các cấp và sinh viên bước vào năm học mới với 4 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục đặt ra. Hà Nội nắng vàng dịu

Read More »