ngại gì không nói »

VTC11 nhận bằng khen của liên hoan truyền  hình toàn quốc lần thứ 37

VTC11 nhận bằng khen của liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 37

Đồng Diệu Tường Anh January 11, 2018 0

Tham dự liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 37, Kids & Family TV -VTC11 được nhận bằng khen với 2 tác phẩm dự thi của chuỗi chương trình truyền hình “Ngại gì

Read More »
Ngại gì không nói – Số 81 – Trẻ em nói về Năm Cũ – Năm Mới I VTC11

Ngại gì không nói – Số 81 – Trẻ em nói về Năm Cũ – Năm Mới I VTC11

Đồng Diệu Tường Anh January 2, 2018 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 80 – Trẻ em trò chuyện với ông già Noel

Ngại gì không nói – Số 80 – Trẻ em trò chuyện với ông già Noel

Đồng Diệu Tường Anh December 25, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 79 – Trẻ em nói gì về trang điểm

Ngại gì không nói – Số 79 – Trẻ em nói gì về trang điểm

Đồng Diệu Tường Anh December 18, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 78 – Trẻ em tưởng tượng lạc trên Đảo hoang

Ngại gì không nói – Số 78 – Trẻ em tưởng tượng lạc trên Đảo hoang

Đồng Diệu Tường Anh December 11, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói Số 77 Khi trẻ nói về chủ đề Nói Nhiều

Ngại gì không nói Số 77 Khi trẻ nói về chủ đề Nói Nhiều

Đồng Diệu Tường Anh December 4, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 76 – Trẻ em nói về hát ru

Ngại gì không nói – Số 76 – Trẻ em nói về hát ru

Đồng Diệu Tường Anh November 27, 2017 Comments Off

Read More »
KIDS EXPLAIN about different gender friendship

KIDS EXPLAIN about different gender friendship

Đồng Diệu Tường Anh November 22, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 75 – Trẻ em nói gì về sữa Mẹ?

Ngại gì không nói – Số 75 – Trẻ em nói gì về sữa Mẹ?

Đồng Diệu Tường Anh November 20, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 74 – Em bé được sinh ra như thế nào?

Ngại gì không nói – Số 74 – Em bé được sinh ra như thế nào?

Đồng Diệu Tường Anh November 13, 2017 Comments Off

Read More »