ngại gì không nói »

Ngại gì không nói – Số 70 – Khi trẻ nói về mẹ đơn thân

Ngại gì không nói – Số 70 – Khi trẻ nói về mẹ đơn thân

Đồng Diệu Tường Anh October 16, 2017 0

Read More »
Ngại gì không nói – Số 69 – Khi trẻ nói chuyện Trung Thu với bạn khiếm thính

Ngại gì không nói – Số 69 – Khi trẻ nói chuyện Trung Thu với bạn khiếm thính

Đồng Diệu Tường Anh October 16, 2017 0

Read More »
KIDS EXPLAIN about THE BALUTS

KIDS EXPLAIN about THE BALUTS

Đồng Diệu Tường Anh October 3, 2017 Comments Off

Read More »
TẬP LÀM CHƯƠNG TRÌNH NGẠI GÌ KHÔNG NÓI – TỚ LÀM TRUYỀN HÌNH – 23092017

TẬP LÀM CHƯƠNG TRÌNH NGẠI GÌ KHÔNG NÓI – TỚ LÀM TRUYỀN HÌNH – 23092017

Đồng Diệu Tường Anh September 27, 2017 Comments Off

Read More »
KIDS EXPLAIN about SEEDLESS WATERMELON

KIDS EXPLAIN about SEEDLESS WATERMELON

Đồng Diệu Tường Anh September 26, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 68 – Khi trẻ nói về vi phạm luật giao thông

Ngại gì không nói – Số 68 – Khi trẻ nói về vi phạm luật giao thông

Đồng Diệu Tường Anh September 25, 2017 Comments Off

Read More »
KIDS EXPLAIN about Style

KIDS EXPLAIN about Style

Đồng Diệu Tường Anh September 20, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 67 – Phản ứng của trẻ khi ăn nhộng

Ngại gì không nói – Số 67 – Phản ứng của trẻ khi ăn nhộng

Đồng Diệu Tường Anh September 18, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 66 – Khi trẻ xem chương trình NHỮNG BÔNG HOA NHỎ

Ngại gì không nói – Số 66 – Khi trẻ xem chương trình NHỮNG BÔNG HOA NHỎ

Đồng Diệu Tường Anh September 12, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 65 – Khi trẻ em nhắc về ông bà

Ngại gì không nói – Số 65 – Khi trẻ em nhắc về ông bà

Đồng Diệu Tường Anh September 5, 2017 Comments Off

Read More »