lịch phát sóng »

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 24/02)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 24/02)

Đồng Diệu Tường Anh February 24, 2018 0

06:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 06:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 4 07:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 07:10:00 PHH: Winx công chúa phép thuật

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 23/02)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 23/02)

Đồng Diệu Tường Anh February 23, 2018 0

06:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 06:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 3 07:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 07:10:00 PHH: Winx công chúa phép thuật

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 22/02)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 22/02)

Đồng Diệu Tường Anh February 22, 2018 0

06:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 06:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 2 07:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 07:10:00 PHH: Winx công chúa phép thuật

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 21/02)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 21/02)

Đồng Diệu Tường Anh February 21, 2018 0

06:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 06:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 1 07:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 07:10:00 PHH: Winx công chúa phép thuật

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 20/02)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 20/02)

Đồng Diệu Tường Anh February 20, 2018 0

06:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 06:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 41 07:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 07:10:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 1 07:30:00 Ca nhạc

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 19/02)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 19/02)

Đồng Diệu Tường Anh February 19, 2018 0

06:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 06:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 40 07:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 07:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 52 07:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 3 (Ngày 23/01)

Lịch phát sóng thứ 3 (Ngày 23/01)

Đồng Diệu Tường Anh January 23, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 14 6:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 18 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 24 7:20:00 Tạp dề

Read More »
Lịch phát sóng thứ 2 (Ngày 22/01)

Lịch phát sóng thứ 2 (Ngày 22/01)

Đồng Diệu Tường Anh January 22, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 13 6:50:00 Thì ra là thế Số 35 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 23 7:20:00 Giai điệu

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 21/01)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 21/01)

Đồng Diệu Tường Anh January 21, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 12 6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 141 PL 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 22

Read More »
Lịch phát sóng thứ 7 (Ngày 20/01)

Lịch phát sóng thứ 7 (Ngày 20/01)

Đồng Diệu Tường Anh January 20, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 11 6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 21 7:20:00

Read More »