kids & family TV »

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 10/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 10/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 10, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 10 6:50 Ngại gì không nói Số 72 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 2 7:20 Nào

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 09/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 09/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 9, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 9 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 43 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 1 7:20 Khu

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 06/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 06/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 6, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 6 6:50 Thì ra là thế Số 25 7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 24 7:20 Giai điệu

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 05/11/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 05/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 5, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 5 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98 7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 23 7:20

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 04/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 04/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 4, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 4 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 22 7:20 Ước mơ

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 03/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 03/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 3, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 3 6:50 Ngại gì không nói Số 71 7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 21 7:20 Nào mình

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 02/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 02/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 2, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 2 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 43 7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 20 7:20 Khu vườn

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 31/10/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 31/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh October 31, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 13 6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 17 7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 18 7:20 Ước mơ của

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 30/10/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 30/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh October 30, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 12 6:50 Thì ra là thế Số 24 7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 17 7:20 Giai điệu cuộc

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 29/10/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 29/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh October 29, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 11 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98 7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 16 7:20 Nào

Read More »