kids & family TV »

Lịch phát sóng (Thứ 4 ngày 13/9/2017)

Lịch phát sóng (Thứ 4 ngày 13/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 13, 2017 0

6:05 Tập thể dục buổi sáng Số 1 6:10 Những chiếc bút chì thông minh Số 103 6:15 Giai điệu cuộc sống Số 30 6:30 PHH Truyền kì mạc lâm – Tập 52 6:45

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 12 tháng 9 năm 2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 12 tháng 9 năm 2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 12, 2017 0

6:05 Tập thể dục buổi sáng Số 1 PL 6:10 Những chiếc bút chì thông minh Số 103 6:15 Giai điệu cuộc sống Số 30 6:30 Phim Hoạt Hình Truyền kì mạc lâm –

Read More »
Lịch phát sóng Thứ hai (Ngày 11/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ hai (Ngày 11/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 11, 2017 0

6:05 Tập thể dục buổi sáng Số 1 6:10 Những chiếc bút chì thông minh Số 103 6:15 Tạp dề nội trợ Số 27 6:30 PHH Truyền kì mạc lâm – Tập 50 6:45

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 10/09/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 10/09/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 10, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 49 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98 7:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 09/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 09/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 9, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 48 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 08/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 08/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 8, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 47 6:50 Ngại gì không nói Số 65 7:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 10

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 07/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 07/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 7, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 46 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 30 7:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 9

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 06/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 06/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 6, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 45 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 62 7:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 8

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 05/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 05/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 5, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 44 6:50 Happy birthday Số 261 7:00 PHHPhim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 7 7:20 Ước

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 04/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 04/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 5, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 43 6:50 Thì ra là thế Số 17 7:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 6

Read More »