kháng sinh »

Cách giúp trẻ tống sạch ho đờm, không tốn một đồng kháng sinh

Cách giúp trẻ tống sạch ho đờm, không tốn một đồng kháng sinh

Đồng Diệu Tường Anh March 15, 2017 Comments Off

Em bé nhà tôi mới sinh được 20 ngày. Mấy hôm nay, mũi và họng cháu có đờm, cháu rất khó chịu, ngủ không yên, không bú được mấy.  Tôi đã rửa mũi cho

Read More »