đối xử »

Bị đàn em nói chuyện hỗn xược, bắt ngồi chờ cả tiếng, Việt Trinh đã phản ứng ‘cao tay’, quá phục

Bị đàn em nói chuyện hỗn xược, bắt ngồi chờ cả tiếng, Việt Trinh đã phản ứng ‘cao tay’, quá phục

Đồng Diệu Tường Anh May 25, 2017 Comments Off

Không chỉ có nghệ sĩ Trung Dân, thực ra có rất nhiều nghệ sĩ đã đi qua thời vàng son gặp phải chuyện đắng lòng là bị đàn em chỉ đáng tuổi con cháu

Read More »