Đỗ Nhật Nam »

Dạy con học nói giai đoạn 2-3 tuổi: Bí quyết từ mẹ Đỗ Nhật Nam

Dạy con học nói giai đoạn 2-3 tuổi: Bí quyết từ mẹ Đỗ Nhật Nam

Chúc Nguyễn January 29, 2015 Comments Off

Chị Phan Hồ Điệp – mẹ của bé Nhật Nam chia sẻ, trong giai đoạn nuôi dạy Nhật Nam, chị có thói quen ghi chép nhật ký. Dù bây giờ Nhật Nam đã lớn

Read More »
Bài thơ tổng kết năm cũ nhiều mất mát của Đỗ Nhật Nam

Bài thơ tổng kết năm cũ nhiều mất mát của Đỗ Nhật Nam

Chúc Nguyễn January 2, 2015 Comments Off

Ngày cuối cùng của năm cũ, Đỗ Nhật Nam cũng đã làm một bài thơ (bằng tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt) nói về một năm 2014 đầy biến động và mất mát

Read More »