diva mỹ linh »

Giám khảo Nhí Tài Năng mặc áo dài hát Quốc ca không có nhạc nền trước Tổng thống Obama

Giám khảo Nhí Tài Năng mặc áo dài hát Quốc ca không có nhạc nền trước Tổng thống Obama

Nguyen Ngoc Anh May 24, 2016 Comments Off

Diva – Giám khảo Nhí Tài Năng Mỹ Linh đã rất xúc động khi hát Quốc ca trước Tổng thống Mỹ Obama trong buổi gặp gỡ của ông với hơn 2.000 trí thức, sinh viên,

Read More »