dạy con làm việc nhà »

Con gái 2 tuổi đã làm việc nhà thành thạo – bà mẹ này có cách dạy con cực hay

Con gái 2 tuổi đã làm việc nhà thành thạo – bà mẹ này có cách dạy con cực hay

Đồng Diệu Tường Anh September 12, 2017 Comments Off

Tôi quan niệm dạy con làm việc nhà ngay từ nhỏ sẽ giúp con sống trách nhiệm với gia đình và rèn luyện tính tự lập. Lần đầu tôi nhắc đến việc dọn dẹp

Read More »