chương trình khoa học »

THÌ RA LÀ THẾ I THÍ NGHIỆM VUI: LÀM CHO HOA NỞ TRÊN MẶT NƯỚC

THÌ RA LÀ THẾ I THÍ NGHIỆM VUI: LÀM CHO HOA NỞ TRÊN MẶT NƯỚC

Đồng Diệu Tường Anh January 12, 2018 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Dòng nước chảy nghiêng

Thì Ra Là Thế: Dòng nước chảy nghiêng

Đồng Diệu Tường Anh December 29, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Làm cho giấy không thấm nước

Thì Ra Là Thế: Làm cho giấy không thấm nước

Đồng Diệu Tường Anh December 8, 2017 Comments Off

Read More »
THÌ RA LÀ THẾ |Giấy mềm hóa cứng

THÌ RA LÀ THẾ |Giấy mềm hóa cứng

Đồng Diệu Tường Anh November 24, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế:Túi nước thần kỳ, chọc thủng túi mà nước không  bị rò rỉ

Thì Ra Là Thế:Túi nước thần kỳ, chọc thủng túi mà nước không bị rò rỉ

Đồng Diệu Tường Anh November 3, 2017 Comments Off

Read More »
Vì sao lại có cầu vồng thế?

Vì sao lại có cầu vồng thế?

Đồng Diệu Tường Anh September 28, 2017 Comments Off

Read More »