chương trình khoa học »

Thì Ra Là Thế: Cách tạo ra cốc nước có ba tầng màu

Thì Ra Là Thế: Cách tạo ra cốc nước có ba tầng màu

Đồng Diệu Tường Anh December 4, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Làm thế nào để cây nến tự bốc cháy?

Thì Ra Là Thế: Làm thế nào để cây nến tự bốc cháy?

Đồng Diệu Tường Anh October 2, 2017 Comments Off

Read More »
Vì sao lại có cầu vồng thế?

Vì sao lại có cầu vồng thế?

Đồng Diệu Tường Anh September 28, 2017 Comments Off

Read More »
THÌ RA LÀ THẾ I THÍ NGHIỆM VUI: PHÂN BIỆT TRỨNG SỐNG VÀ TRỨNG CHÍN

THÌ RA LÀ THẾ I THÍ NGHIỆM VUI: PHÂN BIỆT TRỨNG SỐNG VÀ TRỨNG CHÍN

Đồng Diệu Tường Anh September 19, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Làm tắt ngọn nến mà không dùng miệng thổi

Thì Ra Là Thế: Làm tắt ngọn nến mà không dùng miệng thổi

Đồng Diệu Tường Anh September 5, 2017 Comments Off

Read More »
THÌ RA LÀ THẾ | THÍ NGHIỆM VUI: CÁCH TẠO RA BỨC TRANH VÔ HÌNH

THÌ RA LÀ THẾ | THÍ NGHIỆM VUI: CÁCH TẠO RA BỨC TRANH VÔ HÌNH

Đồng Diệu Tường Anh August 30, 2017 Comments Off

Read More »