chiến long xạ thủ »

Lịch phát sóng thứ 5 (Ngày 15/02) 30 tết

Lịch phát sóng thứ 5 (Ngày 15/02) 30 tết

Đồng Diệu Tường Anh February 15, 2018 Comments Off

06:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 06:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 37 07:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 07:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 48 07:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 7 (Ngày 10/02)

Lịch phát sóng thứ 7 (Ngày 10/02)

Đồng Diệu Tường Anh February 10, 2018 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 32 7:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 7:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 43 7:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 5 (Ngày 08/02)

Lịch phát sóng thứ 5 (Ngày 08/02)

Đồng Diệu Tường Anh February 8, 2018 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 30 7:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 7:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 41 7:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 4 (Ngày 07/02)

Lịch phát sóng thứ 4 (Ngày 07/02)

Đồng Diệu Tường Anh February 7, 2018 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 29 7:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 7:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 40 7:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 2 (Ngày 05/02)

Lịch phát sóng thứ 2 (Ngày 05/02)

Đồng Diệu Tường Anh February 5, 2018 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 27 7:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 7:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 38 7:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 7 (Ngày 03/02 )

Lịch phát sóng thứ 7 (Ngày 03/02 )

Đồng Diệu Tường Anh February 3, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 25 6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 35 7:20:00

Read More »
Lịch phát sóng thứ 6 (Ngày 02/02 )

Lịch phát sóng thứ 6 (Ngày 02/02 )

Đồng Diệu Tường Anh February 2, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 24 6:50:00 Ngại gì không nói Số 82 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 34 7:20:00 Nào mình

Read More »
Lịch phát sóng thứ 4 (Ngày 31/01)

Lịch phát sóng thứ 4 (Ngày 31/01)

Đồng Diệu Tường Anh January 31, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 22 6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 32 7:20:00

Read More »
Lịch phát sóng thứ 3 (Ngày 30/01)

Lịch phát sóng thứ 3 (Ngày 30/01)

Đồng Diệu Tường Anh January 30, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 21 6:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 31 7:20:00 Tạp dề

Read More »
Lịch phát sóng chủ nhật (Ngày 28/01)

Lịch phát sóng chủ nhật (Ngày 28/01)

Đồng Diệu Tường Anh January 28, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 19 6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 142 PL 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 29

Read More »