bú sữa mẹ »

Bú sữa mẹ, trẻ thông minh và ít béo phì hơn

Bú sữa mẹ, trẻ thông minh và ít béo phì hơn

Chúc Nguyễn August 15, 2014 Comments Off

Nước vàng nước bạc không bằng dòng sữa mẹ. Cho dù khó khăn như thế nào thì cũng nên cố gắng hết sức để nuôi con bằng sữa mẹ. Ở bất cứ giai đoạn

Read More »