Lịch Phát Sóng »

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 31/03)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 31/03)

March 31, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 18 6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL 7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 30/03)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 30/03)

March 30, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 17 6:50:00 Ngại gì không nói Số 89 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 13 7:20:00 Nào mình

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 29/03)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 29/03)

March 29, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 16 6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 12 7:20:00

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 28/03)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 28/03)

March 28, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 15 6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 11 7:20:00

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 27/03)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 27/03)

March 27, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 14 6:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 13 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 10 7:20:00 Tạp dề

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 26/03)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 26/03)

March 26, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 13 6:50:00 Thì ra là thế Số 43 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 9 7:20:00 Giai điệu

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 25/03)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 25/03)

March 25, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 12 6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145 PL 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 8

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 24/03)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 24/03)

March 24, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 11 6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 7 7:20:00

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 6 ( Ngày 23/03 )

Lịch phát sóng Thứ 6 ( Ngày 23/03 )

March 23, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 10 6:50:00 Ngại gì không nói Số 88 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 6 7:20:00 Nào mình

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 22/03)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 22/03)

March 22, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 9 6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 5 7:20:00

Xem tiếp »