Lịch Phát Sóng »

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 07/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 07/8/2017)

August 7, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 8 6:50 Theo bước con yêu Số 33 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 11 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 06/08/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 06/08/2017)

August 6, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 14 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 88 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 17 7:20 Nào

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 05/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 05/8/2017)

August 5, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 13 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 59 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 16 7:20 Ước mơ của

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 04/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 04/8/2017)

August 4, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 12 6:50 Ngại gì không nói Số 60 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 15 7:20 Nào mình cùng

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 03/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 03/8/2017)

August 3, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 11 6:50 Theo bước con yêu Số 33 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 14 7:20 Khu vườn tuổi

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 02/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 02/8/2017)

August 2, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 10 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 58 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 13 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 01/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 01/8/2017)

August 1, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 9 6:50 Happy birthday Số 256 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 12 7:20 Ước mơ của em Số

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 31/7/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 31/7/2017)

July 31, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 8 6:50 Theo bước con yêu Số 33 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 11 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 30/07/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 30/07/2017)

July 30, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 7 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 118 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 10 7:20 Nào

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 29/7/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 29/7/2017)

July 29, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 6 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 58 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 9 7:20 Ước mơ của

Xem tiếp »