Lịch Phát Sóng »

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 13/10/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 13/10/2017)

October 13, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 35 6:50 Ngại gì không nói Số 69 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 52 7:20 Nào mình cùng

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 12/10/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 12/10/2017)

October 12, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 34 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 35 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 51 7:20 Khu vườn tuổi

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 11/10/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 11/10/2017)

October 11, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 33 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 50 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 10/10/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 10/10/2017)

October 10, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 32 6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 10 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 49 7:20 Ước mơ của

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 09/10/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 09/10/2017)

October 9, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 31 6:50 Thì ra là thế Số 21 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 48 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 08/10/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 08/10/2017)

October 8, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 30 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 47 7:20 Nào

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 7 (ngày 7/10/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (ngày 7/10/2017)

October 7, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 29 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 46 7:20 Ước mơ của

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 06/10/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 06/10/2017)

October 6, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 28 6:50 Ngại gì không nói Số 69 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 45 7:20 Nào mình cùng

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 05/10/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 05/10/2017)

October 5, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 27 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 35 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 44 7:20 Khu vườn tuổi

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 04/10/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 04/10/2017)

October 4, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 26 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 43 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »