Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  Thứ 6 ngày 08 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 08 tháng 11 năm 2013

November 8, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 08 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:27:00        Tập thể dục buổi sáng 6:35:20       

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  Thứ 5 ngày 07 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 ngày 07 tháng 11 năm 2013

November 7, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 ngày 07 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:27:00        Tập thể dục buổi sáng 6:35:20       

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  Thứ 4 ngày 06 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 ngày 06 tháng 11 năm 2013

November 6, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 ngày 06 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:27:00        Tập thể dục buổi sáng 6:35:20       

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  Thứ 3 ngày 05 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 05 tháng 11 năm 2013

November 5, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 05 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:29:00        Tập thể dục buổi sáng 6:37:20       

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  Thứ 2 ngày 04 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 04 tháng 11 năm 2013

November 4, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 04 tháng 11 năm 2013 Giờ PS     Tên chương trình 6:29:00    Tập thể dục buổi sáng 6:37:20   

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  Chủ nhật ngày 03 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 03 tháng 11 năm 2013

November 2, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 03 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:29:00        Tập thể dục buổi sáng 6:37:20       

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 02 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 02 tháng 11 năm 2013

November 2, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 02 tháng 11 năm 2013 Giờ PS Tên chương trình 6:29:00 Tập thể dục buổi sáng 6:37:20

Xem tiếp »
“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  Thứ 6 ngày 01 tháng 11 năm 2013

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 01 tháng 11 năm 2013

November 1, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 01 tháng 11 năm 2013 Giờ PS       Tên chương trình 6:30:15      Tập thể dục buổi sáng 6:38:35     

Xem tiếp »