Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 01 tháng 02 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 01 tháng 02 năm 2014

February 1, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 01/02 ) tức Mồng 2 tết 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 17 7:25:00 Kids&Family new Số 21 7:40:00 PHHVN :

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 31 tháng 01 năm 2014 (Mồng 1 tết)

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 31 tháng 01 năm 2014 (Mồng 1 tết)

January 31, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 31/01 ) tức Mồng 1 tết 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Chương trình tết :Vườn hoa xuân của bé 7:25:00 Nào mình cùng đi Số

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 30 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 30 tháng 01 năm 2014

January 30, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 30/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 31 7:25:00 Music 4 Kids Số 53 7:40:00 PHHVN : Chú gà cánh tiên

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 29 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 29 tháng 01 năm 2014

January 29, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 29/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 30 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 17 7:40:00 PHHVN : Bức tranh tặng

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 27 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 27 tháng 01 năm 2014

January 27, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 27/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 28 7:25:00 Music 4 Kids Số 53 7:40:00 PHH VN : Con bò vàng

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 26 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 26 tháng 01 năm 2014

January 26, 2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 26/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 27 7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 13 7:40:00 PHHVN : Vũ

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 25 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 25 tháng 01 năm 2014

January 25, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 25/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 26 7:25:00 Kids&Family new Số 20 7:40:00 PHHVN : Phi đội Chuồn Chuồn 8:00:00

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 24 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 24 tháng 01 năm 2014

January 24, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 24/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 25 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 28 7:40:00 PHHVN : Ở lại cùng

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 23 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 23 tháng 01 năm 2014

January 23, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 23/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 24 7:25:00 Music 4 Kids Số 52 7:40:00 PHHVN : Mị Châu – Trọng

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNGThứ 4 Ngày 22 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNGThứ 4 Ngày 22 tháng 01 năm 2014

January 22, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 22/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 23 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 16 7:40:00 PHHVN : Mị Châu –

Xem tiếp »